ОлимпийСКАЙ

ОлимпийСКАЙ

Филадельфия, Калифорния, Канада, Аляска, Бонито, Цезарь, Хакубо, Салмон скин, Хотто, Текка темпура, Сайто темпура, Киото, Кэнка маки, Тобико, Ита маки, Кацуо, Икура маки, Каппа маки, Хадэ маки, Бурито маки.
Состав: