Сноуборд

Сноуборд

Филадельфия, Калифорния, Бонито, Хадэ маки, Яри маки, Сэйк темпура, Тенсин, Тропик.
Состав: